Firma pro zdraví

 

Základním materiálem pro program Firma pro zdraví je Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Ministerstva zdravotnictví ČR shrnutá v dokumentu Zdraví 2020. Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí a podniků o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí.

 

Spolek Firma pro zdraví dlouhodobě působí v prostředí podniků a organizací. Realizuje projekty v oblasti ochrany zdraví a prevence nemocí a podporuje jejich realizaci. Podniky a instituce, realizující programy zaměřené na zlepšení zdraví svých zaměstnanců oceňuje titulem "Firma pro zdraví".

 

Projekty v rámci programu Firma pro zdraví vznikají především v 3 hlavních oblastech:

  • prevence nemocí pohybového ústrojí
  • prevence diabetes mellitus,obezity a kardiovaskulární prevence
  • prevence nádorových onemocnění
  • duševní zdraví a prevenci psychických onemocnění

 

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz