Program Firma pro zdraví

 

Základním materiálem pro program Firma pro zdraví je Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Ministerstva zdravotnictví ČR shrnutá v dokumentu Zdraví 2020. Hlavním cílem strategie je k roku 2020 zlepšit zdravotní stav české populace a podpořit zájem široké veřejnosti, obcí a podniků o posilování zdraví a předcházení vzniku nemocí.

 

Program Firma pro zdraví se snaží dlouhodobě pracovat v prostředí podniků, tvořit projekty a podporovat jejich realizaci.

 

Projekty v rámci programu Firma pro zdraví vznikají především ve 4 hlavních oblastech:

  • prevence nádorových onemocnění
  • prevence nemocí pohybového aparátu
  • prevence cukrovky a obezity
  • péče o duševní zdraví

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz